Opieka IOR (R, S, IOR-3)

Testy urządzeń radiologicznych

Szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

  501 593 211

  501 338 480

Zarejestruj się w celu uzyskania dostępu do testów:

 

Zarejestruj się


WYBIERZ RODZAJ SZKOLENIA:

Dane do faktury:

Dane do korespondencji:

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenie szkolenia i egzaminu z Ochrony Radiologicznej Pacjenta, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2015r, poz 2135)