Opieka IOR (R, S, IOR-3)

Testy urządzeń radiologicznych

Szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

  501 593 211

  501 338 480

Ochrona radiologiczna pacjenta


Zgodnie z art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, zostały zobowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. W celu wykonania ww. obowiązku wskazane powyżej osoby, są obowiązane uzyskać, co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat (art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe). Obowiązująca od dnia 23 września 2019 r. ustawa Prawo atomowe wskazała 4 możliwości podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez zobowiązane do tego osoby, wraz z liczba punktów jakie można uzyskać poprzez udział w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji.

 

Prowadzimy szkolenia ochrony radiologicznej pacjenta na podstawie wpisu do rejestru podmiotów
uprawnionych do przeprowadzania szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta.

 

 

Organizujemy szkolenia  szkolenia ochrony radiologicznej dla następujących  specjalności medycznych:

 

  • LR – lekarze radiolodzy;
  • LMN – lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej;
  • LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
  • LIX –lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
  • LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;
  • FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;
  • PMN – pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej;
  • LRT – lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii

 

Program szkolenia ochrony radiologicznej jest dostosowany  dla danej specjalności.

 

Prowadzimy szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta stacjonarnie i metodą e- learning (na odległość)

Nasi wykładowcy prowadzą bezpłatne seminaria przed egzaminem ochrony radiologicznej pacjenta