Opieka IOR (R, S, IOR-3)

Testy urządzeń radiologicznych

Szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

  501 593 211

  501 338 480

Ochrona radiologiczna pacjenta


 

Kursy Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych z użyciem promieniowania jonizującego są zobowiązane do odbycia szkolenia w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta.

Obowiązek ten obejmuje ukończenie szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta  i zdanie egzaminu potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu Ochrony Radiologicznej Pacjenta, wydanego na okres 5 lat (art.33 c ust. 5 d ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. 2014 poz 1512 z póź. zm).

Prowadzimy szkolenia ochrony radiologicznej pacjenta na podstawie wpisu do rejestru podmiotów
uprawnionych do przeprowadzania szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta.

 

Szkolenia ochrony radiologicznej w Pracowni Ochrona RTG Katowice Śląsk

 

Organizujemy szkolenia  szkolenia ochrony radiologicznej dla następujących  specjalności medycznych:

 

  • LR – lekarze radiolodzy;
  • LMN – lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej;
  • LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
  • LIX –lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
  • LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;
  • FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;
  • PMN – pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej;
  • LRT – lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii

 

Program szkolenia ochrony radiologicznej jest dostosowany  dla danej specjalności.

 

Prowadzimy szkolenie ochrony radiologicznej pacjenta stacjonarnie i metodą e- learning (na odległość)

Nasi wykładowcy prowadzą bezpłatne seminaria przed egzaminem ochrony radiologicznej pacjenta