Opieka IOR (R, S, IOR-3)

Testy urządzeń radiologicznych

Szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta

  501 593 211

  501 338 480

Testy aparatury RTG -testy podstawowe i testy specjalistyczne


 

Testy podstawowe i testy specjalistyczne aparatury i urządzeń RTG wykonywane  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r. (Dz. U. z 4 grudnia 2015r., Poz. 2040)

 

Testy specjalistyczne w stomatologii należy wykonywać z częstotliwością:
 

 • aparaty do zdjęć wewnątrzustnych (punktowych) - co najmniej raz na 24 miesiące
 • aparaty do zdjęć panoramicznych - co najmniej raz na 12 miesięcy
 • tomografy wiązki stożkowej (CBCT) - co najmniej raz na 12 miesięcy pozostałe aparaty RTG ( Tomografia komputerowa( TK), angiografy, aparaty ogólnodiagnostyczny( kostno- płucne), mammografy – co 12 miesięcy

 

Testy Podstawowe - ochrona RTG


Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych (punktowych):

 • Powtarzalność zaczernienia obrazu - co miesiąc
 • Rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa - co 6 miesięcy


Aparaty do zdjęć panoramicznych:

 • Powtarzalność zaczernienia obrazu - co miesiąc
 • Rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa - co 6 miesięcy


Cyfrowy system obrazowania (monitory):

 • Warunki oglądania obrazów - w każdym dniu wykorzystywania monitora przed rozpoczęciem pracy
 • Jakość obrazu - w każdym dniu wykorzystywania monitora przed rozpoczęciem pracy
 • Progowy kontrast wyświetlonego obrazu - w każdym dniu wykorzystywania monitora przed rozpoczęciem pracy
 • Geometryczna poprawność obrazu (tylko dla monitorów kineskopowych) - co 6 miesięcy


Drukarki stosowane do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych:

 • Jakość obrazu - w każdym dniu wykorzystania drukarki przed rozpoczęciem pracy, ale nie częściej niż co tydzień
 • Gęstości optyczne - w każdym dniu wykorzystania drukarki przed rozpoczęciem pracy, ale nie częściej niż co tydzień


Analogowy system obrazowania (ciemnia):

 • Proces wywoływania - w każdym dniu pracy wywoływarki
 • Pomieszczenie ciemni - co 6 miesięcy
 • Warunki oceny zdjęć rentgenowskich - w każdym dniu korzystania z negatoskopu


Tomografy CBCT:

 • Artefakty - co miesiąc
 • Wartość HU - co miesiąc
 • Jednorodność obrazu - co miesiąc
 • Poziom szumu - co miesiąc
 • Rozdzielczość wysokokontrastowa - 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych
 • Geometryczna poprawność obrazu - 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych


Cyfrowy system obrazowania (monitory):

 • Warunki oglądania obrazów - w każdym dniu wykorzystywania monitora przed rozpoczęciem pracy
 • Jakość obrazu - w każdym dniu wykorzystywania monitora przed rozpoczęciem pracy
 • Progowy kontrast wyświetlonego obrazu - w każdym dniu wykorzystywania monitora przed rozpoczęciem pracy
 • Geometryczna poprawność obrazu (tylko dla monitorów kineskopowych) - co 6 miesięcy


Drukarki stosowane do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych:

 • Jakość obrazu - w każdym dniu wykorzystania drukarki przed rozpoczęciem pracy, ale nie częściej niż co tydzień
 • Gęstości optyczne - w każdym dniu wykorzystania drukarki przed rozpoczęciem pracy, ale nie częściej niż co tydzień


Nasza firma dysponuje fantomami do wykonywania wszystkich rodzajów testów podstawowych.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę pracowni w zakresie wszystkich testów wymaganych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 12 listopada 2015r. (Dz. U. z 4 grudnia 2015r., Poz. 2040)